Hvad er omskæring af piger?

orchid-project-how-fgc-affects-a-girs-lifecycle

Klik for større version

Omskæring af piger er et skadeligt indgreb, hvor en piges udvendige kønsorganer med tvang fjernes helt eller delvist. Piger er som regel under 5 år, når omskæringen foretages. Omskæring af piger kaldes på engelsk Female Genital Cutting (FGC).

Omskæring af piger foretages uden bedøvelse med en rusten kniv, et barberblad eller lignende af en person uden lægelig uddannelse. Almindeligvis fjernes dele af pigens skamlæber samt klitoris. I sin mest ekstreme form sys såret sammen med torne eller snor og kun et lille hul til menstruationsblod og urin holdes åbent. Ved samleje og fødsel skæres pigen op igen, og sys atter sammen efter hver fødsel.

“Jeg mistede syv af mine ni børn under fødslen. Fordi det arvæv, jeg havde fået, ikke var elastisk nok. Alle syv blev kvalt i min livmoder.”

Tadeletch Shanko, Etiopien

Tadeletch Shanko, Etiopien

Der er absolut ingen sundhedsmæssige fordele ved omskæring. Såret kan forårsage kraftig blødning og i værste tilfælde være dødeligt. Der vil være vedvarende problemer i forbindelse med vandladning, komplicerede menstruationer, smertefulde samlejer, fødselskomplikationer og spædbørnsdødelighed. De psykologiske og sociale konsekvenser er vidtrækkende.

FN har erklæret omskæring af piger for et brud på Menneskerettighederne og på kvinder og børns rettigheder. Det er en social konvention, der ligger til grund for omskæring af piger. Det anses som en nødvendig del af en piges opdragelse, en måde at forberede hende til voksenlivet og sikre hende et godt ægteskab. En omskåret pige vil blive gift, en ikke omskåret pige vil ikke.

På grund af sociale normer presses forældre til at udsætte deres døtre for denne farlige og unødvendige praksis. Omskæring af piger har fundet sted i over 2.000 år – fra før der fandtes nogen organiseret religion.

Alene i Afrika omskæres hvert år 3 millioner piger. Op mod 200 millioner af verdens kvinder må leve med konsekvenserne af omskæring Omskæring af piger praktiseres i 28 afrikanske lande, nogle mellemøstlige og asiatiske lande og hos eksilbefolkninger rundt om i verden.

Der er håb! En verden uden omskæring af piger er mulig, og hvis vi kan synliggøre, at det er det, der målrettet arbejdes for, vil vi kunne opnå en væsentlig reduktion frem til år 2025.

“Det er med relativt få penge muligt at gøre en massiv indsats for at reducere omskæring af piger rundt om i verden. Vi ved, hvordan vi skal gøre det, men vi har brug for hjælp til at få forandringerne til at ske.”

Nafy Diop, United Nations Population Fund

Nafy Diop, United Nations Population Fund

Erfaringer har lært os, hvordan forandring sker på græsrodsniveau: Når et helt samfund først kender deres grundlæggende menneskerettigheder og gennem undervisning forstår, hvilken skade, omskæringen af deres piger forvolder, vil mange selv vælge at afskaffe denne praksis.

Denne sociale forandringsproces breder sig nu i Vestafrika og har indtil videre ført til, at mere end 7.200 samfund i løbet af de seneste fem år har valgt at stoppe omskæring af deres piger. En omkostningslav men virkningsfuld måde at afskaffe omskæring af piger på.

Ikke desto mindre er omskæring af piger stadig et af de mest tabubelagte, fortiede, underprioriterede og underrepræsenterede emner. Vi må og skal derfor:

  • øge opmærksomheden på dette presserende menneskerettighedsanliggende
  • kommunikere at det er muligt at afskaffe omskæring af piger og sprede budskabet nu
  • sikre at regeringer, internationale organisationer, individer og andre agenter afsætter ressourcer til at afskaffe omskæring af piger

Få mere information

Du kan læse meget på vores engelske hjemmesiden om hvad pigeomskæring er, hvilke konsekvenser det har, hvor praksissen finder sted, hvorfor man omskære piger, og hvad man kan gøre for at stoppe praksissen

Samme sted er der adgang til en lang række ressourcer bl.a. studier, rapporter og guidelines om praksissen.